ČEMU V THIRU ŘÍKÁME PŘÍRODNÍ VÍNA

Od svého začátku se věnujeme přírodním vínům. Znamenají pro nás návrat k přírodě, řemeslnosti a tradici. Podporujeme a prodáváme vinaře, kteří mají vztah k místu, kde réva roste a kteří své víno nevylepšují množstvím přípravků a preparátů. Máme rádi čisté a nemanipulované víno. Založili jsme festival přírodních vín Bottled Alive. Níže zmíněné parametry musí splňovat každé víno nejen na festivalu, ale i v naší nabídce.

a) hrozny na vína musí pocházet z vinice obhospodařované v biorežim
b) vína musí být spontánně kvašena
c) vína mohou podstoupit maximálně hrubou filtraci a obsah celkového SO2 by neměl přesáhnout 66,6 mg/l. Oxid siřičitý také zůstává jediným možným aditivem.

Natural wine is wine without crap in it.

Alice Feiring